İnsan
Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Aldo Grup’un en büyük kapitali ‘insan’ dır. Bu da İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

 • Doğru işe, doğru kişi istihdam edilir.
 • Bilginin paylaşımı esastır. Her kademedeki yöneticiler, kadrolarındaki çalışanı yetiştirmekle yükümlüdür.
 • Organizasyondaki tüm görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla, her görevin kesin ve açık tanımı yapılır. Bu görevi yerine getirecek çalışanda bulunması gereken nitelikler tespit edilir.
 • Tüm görev kademelerindeki çalışanların, görevlerini yaparken sahip olacakları yetki ve yüklenecekleri sorumlulukların sınırları açık olarak belirlenir.
 • Çalışan; eğitim, bilgisi, tecrübe ve yetenekleri ölçüsünde, grubun parasal ve parasal olmayan imkanlarından adil ve objektif ölçülere göre yararlandırılır.
 • Her kademedeki yöneticiden, bölümlerindeki çalışan ile aralarında sevgi ve saygıya dayalı ve grubun misyonu doğrultusunda bir iş ortamı yaratmaları istenir. Grup yöneticileri için bu ortamı yaratacak yetenek, yöneticide olması gereken en önemli niteliklerden biri sayılır.
 • Grup içinde boşalan kadroların grup içinden yetişmiş çalışanla doldurulması esas prensip olarak kabul edilir. Grup dışından başvuran adaylara eşit koşullar altında, grup içindeki çalışanlar tercih edilir.
 • Yöneticiler, sorumlu oldukları şirkette ya da bölümde eş ve kardeşlerini istihdam edemezler.
 • Şirketlerdeki tüm personel çalışma saatleri içinde görevlerini bitirmekle yükümlü olup, fazla çalışmaya arızi ve zorunlu hallerde başvurmak genel prensip olarak kabul edilir.
 • Üst-ast ilişkilerinin belirli bir saygı ve iş sınırları içinde kalmasına dikkat edilir. Bu prensibi devamlı ve sistemli şekilde bozma eğiliminde olan personel şirketten uzaklaştırılır ve grup bünyesinde bir daha istihdam edilmez.
 • Şirket içi haberleşmeye, işlerde sürati ve verimliliği sağlayan bir fonksiyon olarak gereken önem verilir. Bu nedenle şirket yönetimi tarafından tüm personelden gelecek görüş, fikir ve sorunlar dikkatli bir şekilde izlenir ve değerlendirilir.
 • Yapılan işlerde verimliliği artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki personel için gerekli ve yararlı olduğuna inanılır.