Aldo Grup
Değişim İçimizden Geliyor
Toplumsal fayda ve sosyal eşitliği önemsiyor, karbon salınımını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını erişilebilir hale getirmek üzere harekete geçiyoruz.
Sürdürülebilirlik Raporu
2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
Doğal kaynakları koruyarak yenilebilir enerjiye yönelmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için istikrarlı adımlar atıyor, attığımız her adımı raporluyor, şeffaflık ilkemize yakışan biçimde paylaşıyoruz.
Büyük Resmin Parçası
Çevre ve insana değer veren kurumsal kültürümüzü, yeni sürdürülebilirlik anlayışımız
doğrultusunda küresel ölçekte kabul gören standartlar ile şekilendiriyoruz.
Toplumsal cinsiyet eşitliği hedefimiz için cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırmak, kadınları güçlendirme hareketlerini desteklemek ve kariyer fırsatları arasındaki eşitliği sağlamak için aksiyon alıyoruz.
Yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, enerji verimliliğini arttırarak ve enerjiyi herkes için ulaşılabilir kılarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 7. maddesine ulaşmak için adımlar atıyoruz.
KA 12'ye ulaşmak için daha verimli üretim ve tedarik zincirleri oluşturmak, hem tüketici hem de perakendeci düzeyinde kişi başına düşen küresel gıda israfını azaltmak önemlidir.